A A A

1. Głównym celem niniejszej Polityki jest ochrona prywatności Klientów korzystających z serwisu www.road4u.pl poprzez zabezpieczenie danych osobowych podanych przez Klientów przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych.

2. Sprzedawca będąc administratorem danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101). z 2002 r. poz. 926 ze zm.) w celu prawidłowego wykonania transakcji sprzedaży Kuponów Abonamentowych, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do realizacji tych transakcji, określone w formularzach zamówień udostępnianych Klientom. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w sposób bezpieczny, wymagany przez Ustawę o ochronie danych osobowych. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe, których zbiory mogą ulec zmianie:

 • nazwisko i imię (imiona) lub nazwa firmy;
 • miejsce zamieszkania / adres lub siedziba;
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż miejsce zamieszkania (siedziba);
 • numery telefonów stacjonarnych i komórkowych;
 • adres e-mail.

3. Klienci podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Jednakże brak podania tych danych uniemożliwi zakup Kuponów Subskrypcyjnych na stronie internetowej Sprzedawcy.

4. Sprzedawca upoważniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania transakcji sprzedaży. Sprzedawca każdorazowo określi dane niezbędne do dokonania ww. Transakcji. Inne dane osobowe mogą być przetwarzane za zgodą Klienta, która może zostać w każdej chwili odwołana.

5. Sprzedawca ma prawo wykorzystywać dane osobowe Klientów w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych, wyłącznie za uprzednią zgodą Klientów wyrażoną poprzez wyrażenie zgody na takie wykorzystanie danych osobowych podczas rejestracji na stronie sklepu internetowego.

6. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w formularzach zamówień oraz do ich aktualizacji, zmiany i usunięcia.

7. Sprzedawca posiada adresy IP Klientów oraz informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z serwisu www.road4u.pl, które są zapisywane w logach systemowych. Informacje te służą do badań statystycznych i obejmują jedynie informacje o tym, z jakiego adresu IP korzystał dany Serwis i kiedy. Nie są zestawiane z innymi danymi osobowymi.

8. Sprzedawca wykorzystuje informacje zapisane za pomocą plików cookies w celu dostosowania zawartości strony internetowej do potrzeb i zainteresowań Klientów. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z usług dostępnych w serwisie.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych osobowych spowodowaną okolicznościami od niego niezależnymi.

10. Utworzone bazy danych zostały zarejestrowane w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

11. Sprzedawca jest zobowiązany do udostępnienia danych osobowych oraz adresów IP na żądanie uprawnionych organów.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na www.road4u.pl.

Firma będąca administratorem i podmiotem przetwarzającym dane osobowe:
R4U Tomasz Kasprzyk
Ulica Śliczna 30A 64
31-444 Kraków
Polska

Leader road4u.pl The multi-skilled Engineer for special tasks at your disposal. call +48505644000 read more
.
Scope of work
 • Designer
 • Head of the project team
 • Site Manager
 • Consultant

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Projects road4u.pl We have got many years of experience in road construction. call +48505644000 read more
.
Services Included
 • Designing
 • Construction
 • Traffic
 • Procedures
 • Consulting