A A A
 1. Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK 7 poprzez przebudowę drogi powiatowej K1977 ul. J. Piłsudskiego - ul. Zdrojowa – Osieczany - rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami,

 2. Przebudowa skrzyżowania z ul. Wojdyły i ul. Ustup w Zakopanem w ciągu drogi krajowej nr 47 na odcinku od km.36+800 do ok.37+100,

 3. Rozbudowa DW 948 Oświęcim - Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek. Etap II - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Rozbudowa DW 949 na odc. 050 km 1+002,53 do km ok. 1+753,5 w ciągu drogi klasy „G”.,

 4. Rozbudowa DW 948 Oświęcim - Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek. Etap II - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Budowa pasa do prawoskrętu 060 km 0+000 – 0+080 DW949 oraz odc. 020 km 1+670 – 1+750 DW948

 5. Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie,

 6. Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia - Lublin - Dorohusk - Granica Państwa" – odcinek Dęblin – Lublin w km 107,2+83 – 175,8+50,

 7. Rozbudowa drogi gminnej nr K601556 na odcinku Zielonki - Pękowice od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 (ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach) do skrzyżowania z ul. Na Błonie w Pękowicach – długość odcinka drogi 1,7 km,

 8. Budowa Drogi Ekspresowej S7 Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Lubień – Rabka Zdrój km 713+580,21 – km 729+410,00 oraz budowa nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22,

 9. KONTRAKT WUPO 2012 - Wymiana urządzeń do poboru opłat - Autostrada A4,

 10. Przebudowa ulicy Wincentego Pola w km 0+250 do 1+100 poprzez jej poszerzenie do szerokości 7 mb w granicy pasa drogowego w m. Gorlice,

 11. Przebudowa Drogi Krajowej Nr 78 w miejscowości Wodzisław Śląski,

 12. Przebudowa jezdni w zakresie nawierzchni następujących ulic w Krakowie: Wybickiego, Garncarska, Lea, Plac Serkowskiego, Warneńczyka, Beliny Prażmowskiego, Dobrego Pasterza, 29 Listopada, Słowackiego, Nowosądecka, Stella Sawickiego, Mikołajczyka,

 13. Przebudowa jezdni w zakresie nawierzchni następujących ulic w Krakowie: Romanowicza, Wielicka, Wysłouchów, Kuźnicy Kołłątajowskiej, Kadrówki, Conrada, Srebrnych Orłów,

 14. Naprawa urządzenia dylatacyjnego na połączeniu płyty najazdu od strony ul. Pawiej

  z płyta parkingową nad dworcem PKP (Galeria Krakowska),

 15. Remont jezdni i chodników w zakresie nawierzchni ulicy 29 Listopada w Krakowie na odcinku od skrzyżowania z ulicami Opolską i Lublańską do skrzyżowania z ulicami Rybianka i Powstańców - jezdnia do centrum,

 16. Budowa centrum handlowego na terenie byłego dworca PKS w Wodzisławiu Śląskim,

 17. Budowa Południowej Obwodnicy Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej w Niepołomicach i Podłężu - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót,

 18. Przebudowa placów poboru opłat w Balicach i Brzęczkowicach - Autostrada A4,

 19. Przebudowa placu poboru opłat w Balicach – Etap I – projekt wykonawczy,

 20. Przebudowa placu poboru opłat w Brzęczkowicach – Etap I – projekt wykonawczy,

 21. Podstawowe parametry oraz orientacyjna lokalizacja proponowanych ekranów akustycznych dla pozamiejskiego odcinka trasy Salomea-Wolica dla drogi ekspresowej S7

 22. Budowa obwodnicy płn. - wsch. Chrzanowa - etap II

 23. Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2010

 24. Remont drogi wojewódzkiej nr 933 od km 36+966 do km 40+047 na odcinku Brzeźce – Pawłowice

 25. Inwentaryzacja szkód popowodziowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków – Biecz na odcinkach: 21+540 – 21+968, 22+044 – 30+567.96, 32+132 – 49+025.45

 26. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów" Zad. nr 6 - Budowa chodnika wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na dł. 2041 mb na ul. Rajskiej w Sędziszowie w ciągu drogi gminnej Nr 003462T Os. Na Skarpie - ul. Wodzisławska i na ulicy do niej przyległej na dł. ~ 637 mb (projekt)

 27. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów" Zad. nr 9 - Budowa drogi gminnej Nr 003456T Czekaj - Wydanka - Tarnawa na dł. L~1730 mb (projekt)

 28. Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy obwodnicy północnej m. Kędzierzyn-Koźle w ciągu drogi krajowej Nr 40

 29. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od km 27+500 w miejscowości Święta Anna do km 38+769 w miejscowości Koniecpol

 30. Program naprawczy drogi wojewódzkiej nr 980 na odcinku Jurków–Roztoka odcinek 0+050.00 – 9+600.56

 31. Inwentaryzacja spękań nawierzchni oraz sposób odwodnienia minimów terenowych drogi wojewódzkiej nr 980 na odcinku Jurków–Roztoka odcinek 0+050.00–9+600.56

 32. Budowa dróg z uzbrojeniem w infrastrukturę techniczną w osiedlu Piaski Włostowickie w Puławach – etap I

 33. Projekt przebudowy DK Nr 77 na odcinku od km 28+730 do km 29+730 w miejscowości Gorzyce

 34. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków – Biecz. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją DW nr 980 w km 0+000 – 49+300

 35. Wykonanie dokumentacji projektowej – koncepcji programowej dla budowy obwodnicy m. Biała Rawska w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 725 na odcinku Rawa mazowiecka – granica województwa z obwodnicą Białej Rawskiej”

 36. Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla przebiegu drogi ekspresowej S-12 na odcinku Piaski (węzeł Chełm) – Chełm – Dorohusk – granica państwa z wyłączeniem odcinka obwodnicy m. Chełm

 37. Projekt wykonawczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 784 Stanisławice – Pławno od km 5+200 do km 7+830

 38. Droga wojewódzka nr 824 od km 12+725 do km 15+447 oraz ulice w obrębie osiedla Włostowice w Puławach (Miasteczko Holenderskie)

 39. Skrzyżowanie ulic Skowieszyńskiej, Zielonej i Głębokiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 w Puławach (przebudowa skrzyżowania oraz budowa sygnalizacji świetlnej)

 40. Rozbudowa fabryki Toyota w WSSE w Wałbrzychu - roboty ziemne (420 tyś. m3)

 41. Obwodnica Nowej Rudy – etap I - roboty ziemne (115 tyś. m3) - warstwy konstrukcyjne (5 tyś. m3)

 42. Rozbudowa zakładu Saint Gobain Glass w Dąbrowie G. - roboty ziemne (270 tyś. m3)

 43. Budowa fabryki Kotani w GSSE Gliwicach - roboty ziemne (45 tyś. m3)

 44. Rozbudowa COS3 Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej - roboty ziemne (120 tyś. m3)

 45. Projekt drogi dojazdowej do budynku nr 7 przy ulicy Mickiewicza od  strony Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu

 46. Budowa dróg wewnętrznych na terenie Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A. - Ocynkownia Stalprodukt - Bolesław Sp. z o.o.

 47. Galeria Kazimierz w Krakowie - roboty ziemne (36 tyś. m3), warstwy konstrukcyjne (30 tyś. m3), ciągi uliczne i piesze z kostki (5 tyś. m2), drogi i place tłuczniowe (20 tyś. m2), mała architektura

 48. Osiedle Europejskie w Krakowie - roboty ziemne (28 tyś. m3), roboty kanalizacyjne (850 mb), warstwy konstrukcyjne (20 tyś. m3), ciągi uliczne i piesze (16 tyś. m2), parkingi (7 tyś. m2), mała architektura

 49. Rondo w Kluczach - roboty ziemne (5 tyś. m3), roboty kanalizacyjne (720 mb), warstwy konstrukcyjne (4 tyś. m3), ciągi piesze z kostki brukowej (7 tyś. m3), nawierzchnie asfaltowe (10 tyś. m2), mała architektura

 50. Rozbudowa drogi krajowej 94 w Olkuszu - roboty ziemne (45 tyś. m3), warstwy konstrukcyjne (38 tyś. m3), stabilizacja cementem (11 tyś. m2), przepusty drogowe (230 mb), ciągi uliczne i piesze (21 tyś. m2), nawierzchnie asfaltowe (36 tyś. m2), mała architektura

 51. Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych na terenie gminy Olkusz

 52. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich

 53. Remont kładki nad torami PKP na ciągu pieszym w Olkuszu

 54. Budowa obwodnicy miasta Klucze – remont odcinka ulicy Bolesławskiej

 55. Modernizacja i rozbudowa drogi powiatowej ulica K.K.Wielkiego w Olkuszu

 56. Projekty zjazdów indywidualnych

Leader road4u.pl The multi-skilled Engineer for special tasks at your disposal. call +48505644000 read more
.
Scope of work
 • Designer
 • Head of the project team
 • Site Manager
 • Consultant

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Projects road4u.pl We have got many years of experience in road construction. call +48505644000 read more
.
Services Included
 • Designing
 • Construction
 • Traffic
 • Procedures
 • Consulting